duminică, 18 septembrie 2011

Publicat la 9/18/2011 01:46:00 p.m. de Redacţie

Crucea - altarul nostru

Trebuie să ne întrebăm în fiecare zi, în fiecare duminică, atunci când ieşim pe uşa bisericii, ce-am învăţat astăzi, care este tâlcul Cuvântului lui Dumnezeu.


Î.P.S. dr. Laurenţiu Streza
Mitropolitul Ardealului

Voi încerca să tâlcuiesc cuvintele din Evanghelia Duminicii de astăzi (Mc 8, 24-38). „Cel ce vrea să vină după Mine - spune Mântuitorul -, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie“. Despre ce cruce se vorbeşte aici? Am văzut în praznicul Sf. Cruci cum lemnul pe care Iisus a fost răstignit şi din care se găsesc părticele în toată lumea, lemnul acesta sfinţit prin Sângele lui Hristos, a fost înălţat în faţa credincioşilor şi s-au închinat, devenind pentru noi altar de jertfă, armă contra vrăjmaşului, pecete care ne pecetluieşte viaţa noastră.

Mai multe daruri decât obligaţii

Mai are Crucea altă semnificaţie spirituală, despre care vorbeşte Iisus în aceste cuvinte? Dumnezeu ne dă fiecăruia în parte să purtăm o cruce. Depinde cum o purtăm, căci de la început ni se zice: cel ce vrea, cel ce voieşte. Dumnezeu nu ne obligă niciodată; noi ştim însă că avem datorii faţă de Dumnezeu. El ne dă atâtea daruri, şi obligaţiile noastre faţă de El sunt atât de mici, faţă de darurile pe care ni le dă!... Care sunt darurile pe care ni le dă Dumnezeu? Primul este viaţa. Cine poate să-şi lungească cu o oră viaţa lui? Cine poate spune că a venit în lume pentru că el a vrut? E un dar de la Dumnezeu, un dar pe care oamenii de azi însă îl batjocoresc, pentru că omoară viaţa.
Iată, mamelor, dacă doriţi să luaţi crucea, cum spune Hristos, să ziceţi fiicelor voastre că e mare păcat - cea mai odioasă crimă - să omori în pântece copilul pe care Dumnezeu ţi l-a dat. Omorând trupul, omori şi sufletul, care-i trimis de Dumnezeu în momentul în care e zămislit pruncul, iar sufletul acela va cere socoteală de la cea care l-a lepădat. Dumnezeu nu ne obligă să facem nimic. Ci, dimpotrivă, dacă vrem să ne urmăm crucea, ne mai dă alt dar: sănătatea. Noi ştim ce valoare are pentru noi sănătatea.

Citiţi comentariul integral în ediţia tipărită a ziarului.
    Trimite prin e-mail