Mica publicitate

 Joi 28 mai

Locuri de muncă

Firmă germană angajează femei pentru îngrijire bătrâni cu contract de muncă. Se solicită cunoştinţe calculator, cunoştinţe limba germană. Informaţii la telefon 0049.15.175.173.003

Angajăm Asistent Medical pentru recoltare analize de laborator la punctul de lucru din oraşul Mediaş. Program part-time sau full time. Telefon 0742-130.028

SC angajează lucrător comercial pentru magazin alimentar. Informaţii la telefon 0753-648.059

Societate comercială angajează contabil economist cunoscător limba engleză şi sau germană, electronist, automatist, electrician, frigotehnist. Se cere permis conducere cat. B. Informaţii la telefon 0269-844.828 sau 0730-610.380

Pentru clientul nostru, Banca Comercială Română - cel mai important grup financiar din România, recrutăm Consilieri Clienţi Retail - Part Time. Informaţii la telefon 0754-066.955, între orele 9 - 18

SC Strand Mediaş angajează personal sezonier pentru terasa-ştrand şi pizzer cu experienţă. Informaţii la telefon 0752-248.625

Restaurantul Chinezesc angajează femeie pentru postul de ajutor de bucătar. Informaţii la telefon 0741-112.870 sau în incinta restaurantului de pe str. St. L Roth.

SC angajează lucrător comercial pentru magazin fito-farmacie cu studii de specialitate sau liceu agricol. Informaţii la telefon 0766-567.930

SC angajează LUCRĂTOR COMERCIAL pe o perioadă de 3 luni. Informaţii la telefon 0724-317.668

SC angajează manipulant marfă (încărcător-descărcător produse lactate). De preferat din Mediaş sau localităţi de pe ruta Sighişoara – Mediaş. Informaţii la telefon 0754-089.983

Angajăm manager cu experienţă în creşterea animalelor, agricultură şi pomicultură, la ferma Bazna. Condiţii de plată avantajoase. Se asigură cazarea. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail: pensiune@mayr.ro. Informaţii la 0726-764.777

Angajăm menajeră la pensiunea Bazna. Condiţii de plată avantajoase. Se asigură cazarea pe durata activităţii. CV-urile se trimit pe adresa de e-mail: pensiune@mayr.ro. Informaţii la 0726-764.777

Trans Europa angajează agent voiaj pentru punctul de lucru din Mediaş, jud. Sibiu. CV-urile cu poză se depun la info@transeuropa.ro

Căutam persoane dinamice, cu iniţiativă, active, dornice să lucreze într-un mediu profesionist cu atitudine pozitivă şi abilităţi de comunicare. Condiţii de muncă atractive şi salarizare avantajoasă. Trimiteţi un CV la contact@tiotom.ro sau direct la Bistro TIO TOM

SC FESTBAU TECHNOLOGIE SRL din cadrul GRUP ROATIR angajează personal cu experienţă în construcţii pe termen lung. Se asigură plata salariilor la timp şi bonus de performanţă, transport şi echipamente de lucru. Informaţii la telefon 0728-288.919

Angajăm şofer pe TIR pentru munca pe comunitate. Necesar permis de conducere cat. B, C, E, cunoaşterea medie a limbii germane sau engleză, experienţă pe comunitate minim 2 ani. Informaţii la telefon 0727-357.484

Angajam personal covrigărie cu sau fără experienţă! Responsabilităţi: modelarea şi coacerea covrigilor, curăţenie la terminarea programului. Telefon 0767-516.270

Angajăm meseriaşi în construcţii zidari şi dulgheri. Se oferă salarizare bună, cazare, angajare şi continuitate în lucru. Se cere disponibilitate de deplasare. Telefon 0756-773.540

SC Dafora Turism S.A. angajează personal pentru posturile de bucătar, ospătar şi cameristă.  Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0269-806.671 sau 0730-099.300, între orele 8-16.

Caut o doamnă cu experienţă în curăţenie şi cu aspect îngrijit, în centrul Mediaşului. (Femeie de serviciu). Pentru 10-20 ore/săptămână. Informaţii la telefon 0728-714.340

SC Mobila Trend Design, cu sediul în Dumbrăveni, angajează maistru tâmplar şi muncitori calificaţi şi necalificaţi pentru secţiile de tâmplărie, tapiţerie şi cusătorie. Se oferă salariu motivant, bonuri de masă şi transport. Informaţii la sediul firmei din Dumbrăveni, strada Cuza Voda, nr. 35, sau la telefon 0748-111.443. CV-urile şi cererile de angajare se trimit la adresa de e-mail: angajari@mobilatrend.ro

Fabrica de lapte Mândra angajează lucrător comercial pentru magazin specializat în produse lactate în localitatea Mediaş, spaţiu aflat în Piaţa Mediaş (pe str. Virgil Madgearu). Informaţii la telefon 0731-102.277, sau CV pe adresa anca.opris@carpalat.com

SC BETTY ICE SRL angajează vânzătoare pentru punctul de lucru situat în Mediaş, str. M. Eminescu, lângă Primărie. Informaţii la telefon 0747-056.217. Constituie avantaj experienţa în domeniu! CV-urile se pot trimite la adresa de mail: mioara.gaspar@bettyice.ro

Firma MBT Utilaje pentru Reciclare, cu sediul în Sighişoara, oferă pentru angajare următoarele locuri de muncă: mecanic utilaje, hidraulician, coordonator marketing. Persoanele interesate pot trimite CV-ul la eugen.petras@mbt-romania.ro

SC angajăm şoferi categoria C pentru distribuţie în ţară. Informaţii la telefon 0758-060.532

JLG MCE SRL, cu sediul în Mediaş, str. Aurel Vlaicu, nr. 41, angajează curăţitor-sablator, montatori subansamble şi vopsitori industrial. Informaţii la telefon 0269-803.939 (AJOFM Sibiu)

SC ARMAX GAZ SA, cu sediul în Mediaş, str. Aurel Vlaicu, nr. 35, angajează electrician de întreţinere şi reparaţii, lăcătuş mecanic, sudori, tinichigiu industrial şi vopsitor. Informaţii la telefon 0269-845.864 (AJOFM Sibiu)

SC BRAUN TRANSPORTE SRL, cu sediul în Mediaş, str. Sibiului, nr. 31-33, ap. 1, angajează şofer autocamion/maşină de mare tonaj. Telefon 0731-014.230 (AJOFM Sibiu)

BMB KABELTECHNIK Copşa Mică, sediul din Copşa Mică, în incinta fostului Complex comercial, angajează culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist), şefi de schimb, operatori maşini automate şi semiautomate, gestionari depozit, montatori subansamble şi manipulanţi marfă. Telefon 0269-503.911 sau 0731-375.768 (AJOFM Sibiu)

SC ALDONA SRL COPŞA MICĂ, cu sediul în Mediaş, str. Virgil Madgearu, nr. 7, angajează maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea şi maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist). Telefon: 0269-831.658 (AJOFM Sibiu)

SC PEWO IMPEX SRL, cu sediul în Blăjel, str. Baznei, nr. 2, angajează electrician de întreţinere şi reparaţii. Telefon 0269-851.055 (AJOFM Sibiu)

SC VASCONI GRUP SRL, cu sediul în Mediaş, str. Blajului nr. 13, angajează vânzător. Telefon 0726-387.354 (AJOFM Sibiu)

Licitaţii


Nr. 2108/29.05.2015. Invitatie de participare la cererea de oferta “Reabilitare si Modernizare Hotel Potaissa Turda”

Societatea Turda Salina Durgau SA cu sediul in Turda, str. Aleea Durgaului, nr.7, jud. Cluj, tel.0364260940, fax 0364260968, e-mail office@salinaturda.eu, organizeaza procedura de cerere de oferta privind achizitia de lucrari pentru “Reabilitare si Modernizare Hotel Potaissa Turda” (cod CPV 45453100-8 Lucrari de renovare (Rev 2)), cu conditiile stipulate in caietul de sarcini.
1. Legislatie aplicabila: OUG nr.34/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare. Fisa de date poate fi accesata din Sistemul Electronic de Achizitii Publice  impreuna cu documentatia de atribuire incepand cu data de 29.05.2015.
2. Locul principal de prestare: Municipiul Turda jud. Cluj
3. Nu se admit oferte alternative.
4. Termenul limita de depunere a ofertelor: 15.06.2015 ora 10:00
5. Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj pentru Societatea Turda Salina Durgau SA.
6. Limba de redactare a ofertelor: limba romana.
7. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 15.06.2015 ora 11:00, Primaria Municipiului Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj.
8. Garantia de participare: 72.000 lei
9. Achizitorul solicita indeplinirea de catre ofertanti a unor conditii de eligibilitate cu privire la capacitatea tehnica si cea economico-financiara. Detalierea acestora o veti regasi in Documentatia de atribuire.
10. Perioada de timp in care ofertantii trebuie sa-si mentina oferta valabila: min. 120 de zile.
11. Criteriul de atribuire al contractului: Pretul cel mai scazut.
12. Durata contractului: 6 luni incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor.
13. Informatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon 0364260940 int.125 persoana de contact Anca Maria Simona.

S.C. Piaţa Prim Com S.A. cu sediul în Mediaş, str. Virgil Madgearu nr. 4, organizează în anul 2015, săptămânal, LICITAŢIE PUBLICĂ, în fiecare zi de marţi şi vineri, ora 10, în vederea închirierii de spaţii comerciale.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul societăţii de pe strada Virgil Madgearu nr. 4 precum şi la telefoanele 0369-449.923 şi 0372-905.475, E-mail: piatamedias@yahoo.com

Servicii

Doamnă serioasă, 56 ani, doresc să îngrijesc un copil sau să-l scot de la grădiniţă sau şcoală, îl pot îngriji chiar şi la domiciliul meu. Rog familie serioasă. Informaţii la telefon 0742-442.158

Execut lucrări de finisări în construcţii, gresie, silicoane, acril, faianţă, gleturi, zugrăveli, montări uşi, montări parchet laminat, izolaţii exteriore cu polistiren, decorativă, putz şape, hidroizolări, betoane, rigips, casetări, etc... Telefon 0766-307.584

Cosmetizări auto la spălătoria Anico: 0745-924.215, 0747-946.409

Organizez transport persoane ,,from door to door” (de la adresă la adresă), în Austria şi Germania. Plecări zilnice. Pentru o mai bună organizare a transportului, rezervarea trebuie făcută cu cel puţin 2 zile înaintea plecării. Telefon 0766-561.026

Dacă nu aveţi timp suficient la dispoziţie pentru gătit, nu aveţi experienţă pentru a vă surprinde soţia cu o cină romantică, sau invitaţii la o petrecere acasă, puteţi avea bucătarul dvs. la dispoziţie pentru cât timp doriţi. Pentru o petrecere privată la domiciliu, contactaţi-mă oricând! Telefon 0741-591.252

Echipă Dumbrăveni executăm lucrări de amenajări interioare şi exterioare, case la roşu, faianţe, gresie, tencuieli, polistrien, decorativă. Preţurile sunt negociabile. Lucrăm şi la firme şi la particulari. Telefon 0749-885.482

Ofer transport pentru animale pe toată raza judeţului Sibiu. Informaţii la telefon 0747-537.059

Nu ai timp pentru a-ţi îngriji câinele, atunci când pleci în concediu sau ai program de lucru care nu-ţi permite să ai grijă de el? Apelează la servicile noastre de pet sitting, dresaj de companie. Telefon 0742-944.085

Ofer transport nisip, pietriş şi alte materiale de construcţii în Mediaş şi în localităţile alăturate la preţ avantajos. Informaţii la telefon 0741-704.595

PEŞTIŞORUL ALB transportă persoane în şi din majoritatea oraşelor din sudul şi sud-vestul Germaniei. Telefon 0269-253.536; 0269-253.771 sau 0746-224.363

Producători de ţesături din bumbac: Panacod panificaţie, ţesături artizanat, matador, panama, pânză topită, etamină; vatir; întărituri; doc; dos saltea; tifon sanitar şi alimentar; lavete ţesute; lavete ibemol; ibemol şi multe alte produse!. PRODUCEM DUPĂ MOSTRELE CLIENTULUI! Nu ezitaţi să ne contactaţi! Preţuri începând de la 2 lei / ml. Informaţii la telefon 0741-172.290

SC Germedi SRL din Mediaş, judeţul Sibiu, înfiinţată în 1993, pune la dispoziţia clienţilor săi servicii de cosmetică auto pentru toate tipurile de mijloace de transport (persoane şi marfă-cabine TIR) şi servicii de curăţat diverse tapiţerii la domicilul clientului. Firma noastră are un personal atestat cu o experienţă de peste 15 ani în domeniu. Programări la punctul de lucru str. Ştefan Manciulea nr. 14, telefon 0722-492.771

Vă doriţi să aveţi o nuntă deosebită? Claudiu Micu de la Radio Mediaş vă oferă pentru sezonul 2015 pachet complet de servicii. Informaţii şi rezervări la numerele de telefon 0369-802.875 sau 0766-610.250

Suntem o echipă de doi profesionişti, cu o experienţă de mulţi ani, şi peste 1.000 de lucrări finalizate cu succes. Montăm sobe de teracotă, randament maxim de căldură, aspect plăcut, chiar şi din material vechi. De asemenea, construim modele unicate de şeminee, cuptoare, grill-uri. Ne deplasăm şi pentru reparaţii. Telefon 0740-807.008, la orice oră!

PROSERVICE IULIANA - Profesionalism şi seriozitate. Firmă de vidanjare prestează servicii complete de vidanjare ape menajere şi pluviale în jud. Sibiu şi împrejurimi. Vidanjarea se efectuează cu autospeciale vidanja dotate cu echipamente moderne.
Vă stăm la dispoziţie cu cea mai bună ofertă de preţ pentru servicii prestate în cel mai scurt timp.
Serviciile cu care societatea noastră vă stă la dispoziţie sunt următoarele:
- Vidanjare ape menajere şi pluviale;
- Vidanjare fose septice şi canalizare;
- Vidanjare ape din subsoluri inundate;
- Desfundare canalizare cu presiune.
Informaţii la telefon 0740-502.298

Executăm livrări de structură, zugrăveli, vopsitori, placări, pardoseli, sistematizări, împrejmuiri şi demolări. Preţuri convenabile. Informaţii la telefon 0740-295.369

Electrician autorizat ANRE execut instalaţii electrice noi de la stâlp la bec şi priză, tablouri electrice cu protecţii contra electrocutării şi supratensiune (protejarea consumatorilor de uz casnic), automatizări, interfoane, cablu tv, telefonie, remedieri defecte 24h din 24 şi modificări la instalaţiile mai sus menţionate, toate cu termen de garanţie de 10 ani.  Informaţii la telefon 0752-152.667

Ofer servicii după cum urmează: zidărie, izolaţii, instalaţii apă, gresie, faianţă, gleturi, zugrăveli, rigips, parchet şi altele, pentru preţuri foarte mici. Informaţii la telefon 0786-731.726 sau 0765-206.858

Efectuez transport marfă, zilnic, pe traseul Sibiu – Mediaş. Informaţii la telefon 0722-218.765

Tinichigiu auto, vopsitor, polişez auto, orice marcă. Telefon 0751-768.577 

Imobiliare

Terenuri

Vând teren extravilan în suprafaţă de 2.800 mp, la ieşire din loc. Mediaş (zona Graia). Terenul cuprinde 2 anexe (30mp şi 70mp), curent electric, fântână, viţă-de-vie, pomi fructiferi, deschidere la stradă 30m. Preţ negociabil. Persoană fizică. Telefon: 0743-288.312

Vând teren pentru construcţii în Şelimbăr, lângă motelul Dracula, intravilan, 1.175 mp, deschidere 24 m la DN1. Persoană fizică, telefon 0722-562.915

Apartamente

Vând apartament la casă, situat la parter în Mediaş, strada George Enescu nr. 10. Preţ 10.000 euro. Informaţii la adresa de mai sus.

Vând apartament compus din 4 camere în Gura Câmpului, zona Turda, et. 4, cu bucătărie mobilată, balcon închis, geamuri termopan, centrală termică, garaj pe strada Piscului, suplimentar. Preţ 37.000 euro. Informaţii la telefon 0749-331.950

Vând  apartament compus din 2 camere semidecomandate dotat cu toate utilităţile şi izolat. Apartamentul este situat în cartierul După - Zid, la parter, cu posibilităţi de privatizare în domeniul medical sau servicii. Preţ negociabil. Informaţii la telefon 0737-546.439

Vând apartament de lux la cheie compus din 4 camere, baie cu cadă mare pe colţ, mobilat şi utilat, suprafaţă 90 mp, etaj 4, bloc acoperit, în Vitrometan. Informaţii la telefon 0765-619.206

Vând apartament situat în cartier Gura Câmpului, etaj 1, compus din 2 camere, bucătărie, balcon închis. Preţul este negociabil. Informaţii la telefon 0742-177.922

Vând apartament în cartier Vitrometan, compus din 4 camere, 2 băi, 2 balcoane din care unul închis cu geam termopan, pivniţă, izolaţie exterioară, centrală termică, multiple îmbunătăţiri. Se poate vinde şi parţial mobilat. Telefon 0749-209.702

Vând sau schimb garsonieră confort 1 în cartier Gura Câmpului. Garsoniera este confort 1, perfect utilată şi complet mobilată, situată la etajul 3, cu microcentrală proprie, uşi noi, balcon închis şi parchet melaminat, sau schimb cu apartament cu 2 camere confort 1 în Gura Câmpului şi ofer diferenţă. Preţul garsonierei este de 19.000 Euro. Informaţii la telefon 0742-889.348

Vând apartament situat în cartier Gura Câmpului, strada 1 Decembrie, nr. 39, etaj 2, compus din 2 camere. Informaţii la telefon 0369-803.543

Vând apartament 3 camere în Sibiu, pe B-dul Mihai Viteazu, confort I sporit, balcon mare cu verandă, pivniţă, preţ negociabil. Informaţii la telefon 0740-372.487

Case

Casă de vânzare în satul Agârbiciu, comuna Axente Sever, nr. 223, cu toate condiţiile. Merită văzută. Informaţii la telefon 0752-167.515

VÂND casă situată în Mediaş, str. 1 Decembrie nr. 4, compusă din 5 camere, hol, bucătărie, baie, 2 cămări, garaj şi pivniţă. Suprafaţa construită 175 mp. Suprafaţa totală 575 mp. Casa este izolată termic şi dotată cu geamuri termopan pe rame de lemn stratificat şi parchet de stejar. Încălzirea cu centrală termică pe gaz metan şi sobe de teracotă pentru lemne. Preţ de vânzare – 67.000 euro. Telefon 0269-846.339

Casă de vânzare în Micăsasa, zona centrală, 2 camere + bucătărie, pivniţă, casă 70 mp, teren 600 mp, toate utilităţile, pe strada Octavian Goga nr. 86. Informaţii la telefon 0741-054.168

Vând casă în Mediaş, strada Mărăşeşti compusă din 4 camere, 2 holuri mari, bucătărie, cămară, baie, pivniţă + garaj. Suprafaţa locuibilă 140 mp. Curte + grădină, cu o suprafaţă de 750mp. Informaţii la telefon 0748-928.202

Vând casă în Mediaş, str. Traian Vuia nr. 28, zonă liniştită, cu etaj, scară exterioară, suprafaţă utilă 200 mp. Compusă din: 4 camere, cameră tehnică, bucătărie, 2 băi, garaj separat, din cărămidă. Suprafaţă teren 407 mp. Gresie, faianţă, încălzire centrală, sobe teracotă. Preţ 85.000 euro, negociabil. Informaţii la telefon 0723-657.222

Vând casă în Mediaş, strada Şerban Vodă, nr. 13, compusă din 3 camere, 2 bucătării, cămară, pivniţă, garaj, curte şi grădină. Preţ negociabil. Informaţii la telefon 0745-179.301

Vând casă în Dârlos, nr. 599A, str. Principală, compusă din 2 camere, salon, hol, baie, bucătărie, cămară şi 2 pivniţe, curte pavată şi grădină de 8 arii. Informaţii la 0269-852.091 sau 0751-821.980

Vând casă în Mediaş, cartier Vitrometan, str. Râşnov, nr. 14, zonă liniştită, 3 camere parchetate, hol, cameră, baie, bucătărie. Casa este izolată, la fel şi podul,  încălzire centrală pe peleţi. Magazie, bucătărie de vară, garaj, pivniţă, fântână cu apă potabilă, alte anexe gospodăreşti. Preţ 46.000 euro. Telefon 0729-922.499

Vând casă cartier Moşnei compusă din 2 camere, bucătărie, baie, hol. Curte mică cu viţă de vie, bucătărie de vară, centrală termică, termopane, uşă metal, gresie, faianţă, melaminat, cabină duş. Se dă şi la schimb cu apartament sau garsonieră până la etaj II + diferenţă. Telefon 0758-397.513

Vând casă situată în Mediaş, str. Ulmului, compusă din 4 camere, bucătărie, baie, garaj, singur pe curte, cu dependinţe, în suprafaţă totală de 750 mp. Informaţii la telefon 0744-617.574

Diverse

Vând rindea veche, model deosebit, de colecţie, cu cuţitul marcat, din Transilvania, zona Sighişoara. Stare bună, atât aspectul cât şi funcţionarea. Preţ 60 lei. Informaţii la telefon 0760-307.624

Vând utilaje pentru industria de încălţăminte, maşini de cusut, maşini pentru banda de montaj, prese croit. Telefon 0722-633.331

Vând  servanta din lemn de nuc, dotată cu placă de marmură. Mobila este veche, în jur de 100 de ani. Preţ 2500 euro. negociabil. Telefon 0755-999.447

Vând role Fila, mărimea 42, roţi de silicon, aproape noi. Preţ 100 lei. Informaţii la telefon 0746-545.387

Vând Tapedeck Nakamichi BX 125E, adus din Germania. Pentru colecţionari. Preţ 149 lei. Telefon 0742-980.250

Vând năframe (batice) din fir de păr, tradiţionale, vechi de 3 generaţii, în stare foarte bună, în Cetatea de Baltă, jud. Alba. Informaţii la telefon 0741-014.114, între orele 18-21. Mai multe modele. Preţ 2.500 lei, negociabil.

Vând miere delicioasă: de tei - 20 lei/kg; poliflora - 20 lei/kg; de floarea soarelui - 18 lei/kg; de mentă - 25 lei/kg. Mierea este din 2014. Telefon 0752-115.072

Cumpăr maşină de cusut veche cu picior de fontă, chiuvete de grădină şi cadă baie fontă. Informaţii la telefon 0744-269.749

Vând colecţie Discuri Vinil Ediţia 84': Elvis Presley, Elton John, Modern Talking, Vitesse, Europe, Roling Stones, Deep-Puple, Janet Jakson, Madonna, Sandra, etc. Informaţii la telefon 0744-133.465

Realizez diverse obiecte de decor, sticle, pahare, sau orice obiect cu o formă deosebită, care ajung îmbracate în aţă, sfoară şi îmbunătăţite cu diverse ornamente pentru a primi o textură cât mai interesantă! Informaţii la telefon 0756-487.644

Vând arbuşti GOJI NQ1, diverse mărimi (35-80 cm), preţ între 15-30 lei. La cantităţi mari, preţul se negociază (peste 500 buc. la răsaduri, peste 100 buc. la arbuştii de 50 cm +). Mai multe informaţii despre plante şi oferte găsiţi pe www.gojiberryromania.ro. Mă puteţi contacta la 0740-676.066 sau e-mail: gojiberryromania@yahoo.com. Cer şi ofer seriozitate.

Agricole

Ofer servicii agricole, arat, discuit, semănat, ierbicidat, etc. La cele mai bune preţuri! Zona Mediaş -Agnita! Nu ezitaţi să mă contactaţi, telefon 0755-639.191

Vând purcei de 10 săptămâni, rasa Pig German, Dârlos. Preţ 270 lei, negociabil. Telefon 0748-239.323

Vând ouă de găină din rasa Brahma Potârnichiu pentru incubat. Doritorii să mă caute cu o săptămână înainte. Telefon 0741-415.733

Vând juninci, Albastru Belgian, Holstein, Metis, cu acte în regulă, preţ negociabil, Şeica Mare. Telefon 0746-637.852

Vând cocoşi, diferite rase mari, buni pentru reproducere. Preţ 60 lei. Informaţii la telefon 0746-439.258

Vând familii albine, rame dadant, fără ladă, la Şeica Mare. Preţ 400 lei. Telefon 0745-631.969

Vând iepuri, deparazitaţi şi vaccinaţi de la pui la femele pentru montă, femele montate, femele cu pui, masculi, ca rase marele belgian, marele alb, olandezi, fluture german. Preţ între 25 şi 120 lei. Telefon 0746-439.258

Anunţuri de mediu

Subsemnatul MAYR Cosmin Liviu, în calitate de reprezentant legal al S.C. MAYR TRANSPORT S.R.L, cu sediul în municipiul Mediaş, Şoseaua Sibiului nr. 176 A, judeţul Sibiu, CUI 14437499, J32/105/2002 anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra  mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul „Schimbare destinaţie două corpuri de clădire din hală de producţie şi bloc alimentar în pensiune agroturistică de 3 margarete, amenajări drumuri şi platforme, amenajări turistice, modificări branşamente interioare şi exterioare, amplasare firmă“, propus a fi amplasat în jud. Sibiu, localitatea Bazna, str. Intravilan (Agrobazna), nr. 174, CF 100566 (3090), nr. Cad/Top 100566.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, în zilele de luni - vineri între orele 9 – 15 precum şi pe pagina de internet a agenţiei http://apmsb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a PUZ ,,CONSTRUIRE LOCUINŢE“, situat în judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Binder Bubi f.nr., beneficiar NICOLA ADRIAN ŞI COPROPRIETARII, în categoria celor care nu necesită efectuarea evaluării de mediu; planul urmează să fie supus adoptării fără aviz de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004.
Observaţiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de încadrare se trimit în scris la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului; tel. 0269/232.806.

Auto – Moto

Vând Seat Toledo, 1.598 cmc, pe benzină, din 2003, 129.000 km, în stare excepţională, primul proprietar în ţară. Ţinută în garaj, cu toate actele şi reviziile la zi. Înmatriculat în 2008, nu necesită taxă de îmatriculare. Preţ 2.900 euro. Telefon 0771-032.118

Vând Opel Astra Caravan 1,7 DTI, an fabricaţie 2001, pe motorină, culoare albă, 120.000 km la bord. Preţ 1.800 euro. Informaţii la telefon 0747-609.257 sau 0269-836.323

Vând camioane MAN - 2 buc., an fabricaţie 2006, stare tehnică foarte bună, rulate doar în trafic internaţional. Merită văzute. Preţ bucată 10.000 - 11.000 Euro. Telefon 0731-319.200

Vând motocicletă Chopper 124cmc, an fabricaţie 1996, preţ 4.000 lei. Motocicleta poate fi văzută la adresa Lucian Blaga nr. 2. Informaţii la telefon 0740-656.502