luni, 25 septembrie 2017

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 25 septembrie – 30 noiembrie 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 07/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală (P)