duminică, 2 noiembrie 2014

Publicat la 17:31:00 de Redacţie

Prevenirea incendiilor. Reguli pentru sezonul rece

Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în sezonul rece datorate, în special folosirii mijloacelor necorespunzătoare de încălzire, municipalitatea medieșeană reamintește regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri materiale.

În acest scop, este necesar ca principalele reguli şi măsuri de securitate la incendiu, premergător şi pe timpul sezonului rece, să fie respectate. Majoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece se datorează exploatării de multe ori în condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale, urmată de apariţia unor evenimente nedorite.

        Înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate, asigurându-se buna funcţionare a:
a.       instalaţiilor şi a sistemelor de încălzire existente la agenţi economici, instituţii publice şi la gospodăriile populaţiei (surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.);
b.      instalaţiilor de încălzire din încăperi în care sunt montate instalaţiile de stingere cu apă, precum şi cele de depozitare a substanţelor chimice de stingere şi din spaţiile de garare a autospecialelor;
c.       serpentinelor de încălzire cu aburi sau apă caldă a căminelor, rezervoarelor de depozitare a lichidelor combustibile, a gazelor sau apei pentru stingerea incendiilor;
d.      dispozitivelor de încălzire a armăturilor de siguranţă de la rezervoarele de lichide combustibile sau gaze lichefiate;
e.      conductelor şi furtunurilor de aburi de la instalaţiile de stingere, precum şi a celor din diverse instalaţii de producţie şi auxiliare.

Componentele instalaţiilor de stingere cu apă, care sunt expuse îngheţului în timpul iernii şi nu sunt prevăzute cu dispozitive fixe de încălzire, vor fi protejate împotriva îngheţului.
-  Se vor asigura uneltele şi accesoriile pentru deszăpezirea drumurilor şi a căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.
- Căile de acces şi accesul la sursele de apă sau la dispozitivele de punere în  funcţiune  a  instalaţiilor de stingere se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.
- Personalul destinat să răspundă de aprinderea şi de stingerea focurilor va fi instruit asupra regulilor ce trebuie respectate şi, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.
Mai multe informaţii pe www.risc.info.ro.
    Trimite prin e-mail