vineri, 17 octombrie 2014

Publicat la 09:00:00 de

Ajutoarele pentru încălzire se vor achita pentru perioada noiembrie 2014 - martie 2015

Medieșenii care au nevoie de subvențiile pentru plata facturilor la încălzire pot depune, din această săptămână, documentele pentru luarea în evidență. Pot primi ajutoare pentru încălzire medieșenii cu venituri sub 615 lei pe membru pe familie.


Autor: Aurelian LUNGU

Reprezentanții municipalității anunță că solicitările, însoțite de acte doveditoare, pot fi preluate începând de marți, 14 octombrie, până pe 13 noiembrie, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş (str. Aurel Vlaicu nr. 33, în incinta fostei şcoli de aviaţie), de luni până vineri, între orele 8 și 13. După același program, însă numai până pe 31 octombrie, pot fi preluate cererile la punctul de lucru pentru plata taxelor şi impozitelor din cartierul Vitrometan (str. Lotru, la Sala Polivalentă), precum și la punctul de lucru din cartierul Gura Câmpului (sala de sport a Şcolii Generale nr. 5, str. 1 Decembrie). Pentru beneficiarii de ajutoare de încălzire cu lemne şi ajutoare pentru energie electrică, cererile, informaţiile şi primirea actelor se face numai la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială. Ajutoarele de încălzire se vor achita pentru perioada noiembrie 2014 - martie 2015.

Acte necesare

Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare - O.U.G. 27/2013 - şi a H.G. 920/2011 - norme metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare - H.G. 778/2013, cererea tipizată completată,  împreună cu actele doveditoare se vor putea depune în perioada 14 octombrie  - 13  noiembrie  şi va fi însoţită de: o factură de gaz cât mai recentă, fotocopii după buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu adresa corectă), după certificate de naştere, după caz (se vor prezenta obligatoriu buletinele de identitate  pentru toţi membri familiei şi în original), fotocopie după certificatul de căsătorie, acte de venit pentru luna septembrie 2014 - adeverinţe  de salariu (fluturaş salariu semnat şi ştampilat) cu venitul net (inclusiv tichete de masă), cupoane de şomaj, cupoane pensie, cupoane indemnizaţie de persoană cu handicap etc., hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de încuviințare a adopţiei, potrivit legii, hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii, dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii, alte acte doveditoare, după caz - fotocopii după sentinţă divorţ şi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces etc., pentru persoanele care nu sunt proprietare,  fotocopii după contractele de închiriere, comodat sau concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, împuternicire de la proprietarul locuinţei, fotocopie după  cartea de identitate a autoturismului/motocicletei și talonul de înmatriculare, pentru persoanele care deţin autoturism sau motocicletă, precum și o adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Locală din care rezultă dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în   anexa 4 - HG 920/2011 modificată. Pentru persoanele care nu realizează nici un venit, este suficientă o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
Titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului (persoana trecută pe factura de gaz), a mai precizat Raluca Filip, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Mediaș.


Încălzire cu gaze naturale

Consumatorii  vulnerabili, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece în valoare lunară cuprinsă între 20 de lei (pentru cei cu venituri între 540,1 și 615 lei pe membru pe familie) și 262 de lei (venituri până la 155 lei pe membru pe familie).


Încălzire cu energie electrică

Medieșenii care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică pot beneficia de ajutor pe perioada sezonului rece, cuprins între 48 și 240 de lei pe lună, dacă obțin venituri lunare mai mici de 615 lei pe membru de familie.  „Conform prevederilor  legale, ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, debranşaţi de la furnizarea gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice. Consumatorii care solicită ajutor  pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, pe lângă actele doveditoare, vor ataşa şi xero-copie după ultima factură pentru energie electrică“, a menționat Raluca Filip.


Încălzire cu lemne  

Familiile şi persoanele singure cu venituri lunare sub 615 lei pe membru de familie, care utilizează lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pentru încălzirea locuinţei, pot primi ajutoare cuprinse între 16 și 54 de lei pe lună.

Sancțiuni

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice  modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de cinci zile de la data modificării. Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie    infracţiune de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menționa corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt trecute în formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere; nerespectarea de acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1000 de lei.

Venituri care se iau în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Legea 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 8
(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia 
- alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
- a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,
- a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi: a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“, cu modificările şi completările ulterioare; a ajutorului social acordat în conformitate cu prevederile Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    Trimite prin e-mail